ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต.วังหิน เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยสามํัญ สมัยที ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
26 ก.ค. 2562
2 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
35
27 มี.ค. 2562
3 ประกาศ อบต.วังหิน เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยสามํัญ สมัยที ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
27 มี.ค. 2562
4 ประกาศ อบต.วังหิน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
13 ก.พ. 2562
5 ประกาศ อบต.วังหิน เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยสามํัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
29 ม.ค. 2562
6 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
86
16 ม.ค. 2562
7 ประกาศอบต.วังหิน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
16
04 ม.ค. 2562
8 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.วังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
04 ม.ค. 2562
9 ประกาศ อบต.วังหิน เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยสามํัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
28 พ.ย. 2561
10 การเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
09 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360 โทรศัพท์ 02 - 1070855 มือถือ 08-1477-5296
Copyright © 2013 WWW.WANGHIN.GO.TH : All Rights Reserved.