ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.๑๖๒-๐๕ จากสายด่านปริง ถึงสายสี่แยกสวนป่า บ้านด่านปริง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
47
08 พ.ย. 2564
2 ประกาศผู้ชนะ หมู่ที่ ๗,๘,๑๐ และ หมู่ที่ ๑๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
12 ต.ค. 2564
3 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
01 ต.ค. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสวน -ทุ่งทับควาย (เชื่อมต่อหมู่ที่ 6-8 )ช่วงหมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
03 ก.ย. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ่อน้ำร้อน -บ้านเกาะแค หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
03 ก.ย. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนควนพลู หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
03 ก.ย. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายไสไคร หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
03 ก.ย. 2564
8 ประกาศผู้ชนะ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมประปาหอถังสูง หมู่ที่ ๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
18 ส.ค. 2564
9 แบบราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านสวน-ทุ่งทับควายเชื่อมต่อหมู่ที่ 6-หมู่ที่ 8) ช่วงหมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
16 ส.ค. 2564
10 แบบราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอย 3/3 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
16 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360 โทรศัพท์ 02 - 1070855 มือถือ 08-1477-5296
Copyright © 2013 WWW.WANGHIN.GO.TH : All Rights Reserved.