ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายสี่แยกสวนป่า - ด่านปริง หมู่ที่ ๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
17 มิ.ย. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายไสปง - ไสกรูด หมู่ที่ ๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
17 มิ.ย. 2563
3 ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 162-01 สายบ้านสี่แยกสวนป่า – บ้านหนองเจ (ช่วง กม.4+762 กม. 8+062) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
12 พ.ค. 2563
4 ประกาศผู้ชนะ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 162-02 สาย นศ. 4059 แยก ทล.4151 (กม.ที่ 30+200) –บ้านวังหิน (ช่วงหมู่ที่ 13 – หมูที่ 4) หมู่ที่ 13,4 บ้านห้วนน้ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
12 พ.ค. 2563
5 แบบราคากลาง โครงการ ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
30 เม.ย. 2563
6 แบบราคากลาง โครงการเงินอุดหนุน ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
27 เม.ย. 2563
7 แบบราคากลาง โครงการเงินอุดหนุนฯ ซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
21 เม.ย. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการถนนคอนกรีตฯ สายซอย 3/5 หมู่ที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
49
11 มี.ค. 2563
9 ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านสวน - ป่าแก่ หมู่ที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
11 มี.ค. 2563
10 แบบราคากลาง โครงการฯ สายซอย 3/5 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
25 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360 โทรศัพท์ 02 - 1070855 มือถือ 08-1477-5296
Copyright © 2013 WWW.WANGHIN.GO.TH : All Rights Reserved.