ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ( โครงการ ม.4,6,7,12 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
12 มิ.ย. 2562
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๖๒-๐๒ สาย นศ.๔๐๕๙ แยก ทล.๔๑๕๑ (กม.ที่ ๓๐+๒๐๐)-บ้านวังหิน (กม.ที่ ๓๐+๒๐๐) - บ้านวังหิน (ช ดาวน์โหลดเอกสาร
15
22 พ.ค. 2562
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๖๒-๐๒ สาย นศ.๔๐๕๙ แยก ทล.๔๑๕๑ (กม.ที่ ๓๐+๒๐๐) - บ้านวังหิน (ช่วงสามแยกบ้านนายทวน หมู่ที่ ๖ - เขตหมู่ที ดาวน์โหลดเอกสาร
9
22 พ.ค. 2562
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๖๒-๐๑ สายบ้านสี่แยก สวนป่า-บ้านหนองเจ ( ช่วง กม.๔+๑๑๒ - กม.๔+๗๖๒) หมู่ที่ ๘ ตำบลวังหิน ) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
22 พ.ค. 2562
5 ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา,ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
12
10 พ.ค. 2562
6 แบบราคากลาง โครงการ ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
30 เม.ย. 2562
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๖๒-๐๒ สาย นศ.๔๐๕๙ แยก ทล.๔๑๕๑ (กม.ที่ ๓๐+๒๐๐)-บ้านวังหิน (กม.ที่ ๓๐+๒๐๐) - บ้านวังหิน (ช่วง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
30 เม.ย. 2562
8 แบบราคากลาง โครงการ ม.6,4 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
30 เม.ย. 2562
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๖๒-๐๒ สาย นศ.๔๐๕๙ แยก ทล.๔๑๕๑ (กม.ที่ ๓๐+๒๐๐) - บ้านวังหิน (ช่วงสามแยกบ้านนายทวน หมู่ที่ ๖ - เขตหมู่ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
30 เม.ย. 2562
10 แบบราคากลาง โครงการ ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
30 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360 โทรศัพท์ 02 - 1070855 มือถือ 08-1477-5296
Copyright © 2013 WWW.WANGHIN.GO.TH : All Rights Reserved.